Charakterystyka

Fabryki czy wielkie hale produkcyjne zatrudniają setki osób. Każda ma wyznaczone stanowisko pracy i jest odpowiedzialna za dany sektor. Na liniach produkcyjnych znajdują się specjalistyczne maszyny, które wymagają odpowiedniej obsługi. Obsługa ta zajmuje się operator maszyn. Do codziennych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należą obsługa maszyn zgodnie z przeznaczenie, nadzorowanie pracy danej maszyny, konserwacja oraz usuwanie bieżących usterek. Jeżeli problem będzie wymagał większej naprawy, operator ma obowiązek zgłosić usterkę do serwisanta lub do innego pracownika odpowiedzialnego za serwisowanie sprzętu. Trzeba jednak pamiętać że operator maszyn nie jest specjalistą w dziedzinie całej linii produkcyjnej. Jest to osoba odpowiednio przeszkolona do obsługi danej maszyny i danego stanowiska. Jego kwalifikacje potwierdzone są szkoleniami, certyfikatami i doświadczeniem. Obsługa maszyny przez operatora odpowiednio do tego nieprzeszkolonego może prowadzić do powstania usterek wynikających z nie odpowiedniej obsługi.

Oliwier

Zostaw komentarz