Czemu powstaje bezrobocie

Czemu powstaje bezrobocie

Przyczyną powstawania bezrobocia w ubiegłych latach w kraju był również fakt, iż poziom kształcenia nie był dostosowany do zmian, które zostały wprowadzane. Mianowicie w dawnym ustroju (komunizm) nie patrzono tyle, co na wykształcenie, ale na pracowitość i to wystarczało, aby znaleźć pracę. W nowym ustroju było zapotrzebowanie w zawodach specjalistycznych, a osób z takim wykształceniem nie było prawie wcale. Kolejną przyczyną powstawania bezrobocia jest słaba organizacja urzędów pracy i mało rozwinięta baza informacyjna na linii pracobiorca – pracodawca. Urzędy pracy maja w stosunku do zarejestrowanych bezrobotnych za mało pracowników, aby móc poświęcić jednemu bezrobotnemu dużo więcej czasu, który niewątpliwie jest potrzebny. Natomiast problem bazy informacyjnej dotyczy tego, że nie ma dobrze rozwiniętej analizy rynku pracy. Także prognozy zawodowe są na bardzo niskim poziomie. Na pewno wielu osób pracujących jako operator maszyny Szczecin pracę znalazło samodzielnie a nie poprzez urzędy. Jednakże z dnia na dzień nawet i o taka pracę jest coraz trudniej bez znajomości, pomocy rodziny itp.

Oliwier

Zostaw komentarz