Koszty bezrobocia w kraju

Koszty bezrobocia w kraju

Mimo iż pracy na stanowiskach nie wymagających wydawać by się mogło że jest opór, to faktycznie jej nie ma. Będąc operatorem maszyn nie łatwo znaleźć pracę, a przecież zakładów produkcyjnych nie brakuje w okolicy, to gdzie ta praca? Problem w tym, że aby zostać operatorem nie trzeba wiele i nie jeden bezrobotny wpadł na pomysł zostanie wykwalifikowanym operatorem maszyn. Tym sposobem miejsc w produkcji brakło, poszczęściło się niewielu, a reszta nadal jest bez pracy. Koszty państwa w zakresie utrzymania bezrobotnych są ogromne. Charakter tych kosztów jest różnorodny. Dzielą się one na bezpośrednie oraz pośrednie. Bezpośrednie koszty to te, które odnoszą się do wydatków na bezrobotnych oraz na obsługę ludzi bez pracy. Natomiast pośrednie koszty to te, które dotyczą strat w przychodach budżetowych z powodu istnienia bezrobocia. Koszty pośrednie w jakimś stopniu można nazwać kosztami alternatywnymi, ponieważ pokazują nam, jakie tracimy możliwości przychodów do kas budżetowych państwa, podczas gdy pewną część ludzi pracujących wysyłamy na bezrobocie. Przychody budżetowe to w tym przypadku są podatki odprowadzane od osób zatrudnionych. W przypadku, kiedy osoba traci prace automatycznie podatek od niej nie zostaje odciągnięty. Jednak wówczas operator maszyn Radom może nie mieć perspektyw na znalezienie nowej pracy w swym zawodzie. Tyczy się to szczególnie osób starszych, które przepracowały już wiele lat. I jak się okazuje ich doświadczenie nie pomaga na rynku pracy.

Oliwier

Zostaw komentarz