Maszyny dźwignicowe

Wykwalifikowany pracownik

 

Mało z nas wie jakiego rodzaju maszyny są stosowane w przemyśle czy transporcie. Określamy je mianem maszyn, jednak każda z nich ma swoja nazwę i specjalistyczne przeznaczenie. Nie rzadko obsługa takich urządzeń wiąże się z użyciem siły fizycznej i zachowaniem szczególnej ostrożności oraz rygorystycznym przestrzeganiem przepisów BHP. Weźmy na przykład wielkie maszyny dźwignicowe używane najczęściej w procesie produkcyjnym oraz do załadunków wielkoformatowych np. w portach. Dźwignice to grupa urządzeń dźwigowo-transportowych, służących do przemieszczania pionowego lub poziomego ładunków na niewielkie odległości. Pracownik obsługujący taka maszynę musi mieć specjalne uprawnienia. Uprawnienia do obsługi dźwignic dzielą się na trzy kategorie w zależności od obsługiwanej grupy dźwignic. Osoba ubiegająca się o stanowisko operatora musie mieć ponadto ukończone 18 lat, wykazać się odpowiednim stanem zdrowia do wykonywania tego zawodu oraz zdać egzamin uprawniający. Jak widać praca operatora maszyn dźwignicowych to odpowiedzialne i trudne zajęcie.

Oliwier

Zostaw komentarz