Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego

Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego

Miejsce pracy: Mirowo / Borowce

Obszar działania: Polska północna

(woj. pomorskie i mazowieckie)

Główne zadania
 • Kontrola zgodności prowadzonej działalności górniczej z ustaleniami zatwierdzonego planu ruchu zakładu górniczego, przepisami prawa geologicznego i górniczego, wraz z wydanymi na jego podstawie przepisami wykonawczymi;
 • Kompleksowa obsługa w zakresie prowadzenia ruchu zakładu górniczego zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm) na stanowisku Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego.
 • Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska;
 • Sprawowanie nadzoru nad terminowym sporządzeniem i zatwierdzeniem planu ruchu zakładu górniczego oraz niezbędnego zakresu dokumentacji techniczno-ruchowej;
 • Podejmowanie działań dla zapewnienia właściwych warunków prowadzenia działalności produkcyjnej zakładu;
 • Odpowiedzialność za właściwe zorganizowanie i rozliczenie pracy służb zakładu górniczego;
 • Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań zmierzających do obniżenia kosztów działalności przedsiębiorstwa;
Wymagania formalne
 • Wykształcenie wyższe (kierunkowe górnicze);
 • Doświadczenie na takim samym lub pokrewnym stanowisku 2-3 lata;
 • Bardzo dobra znajomość prawa górniczo-geologicznego
 • Posiadanie kwalifikacji KRZG;
 • Doświadczenie w zarządzaniu dużymi i rozproszonymi zespołami,
 • Dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office,
 • Mile widziana znajomość obsługi programów z grupy SAP,
 • Doświadczenie w pracy kadry zarządzającej (budowanie, kierowanie i zarządzanie zespołami),
 • Mobilność i dyspozycyjność,
 • Posiadanie ważnego prawa jazdy kat. B i praktyka w prowadzeniu samochodu.
Oczekiwania interpersonalne
 • Nastawienie na realizację zadań i osiąganie wyznaczonych celów,
 • Orientacja na klienta i umiejętności budowania długofalowych relacji,
 • Samodzielność, inicjatywa i proaktywność w działaniu,
 • Umiejętność samodzielnego planowania i organizacji pracy,
 • Otwartość na zmiany i gotowość do podejmowania nowych wyzwań,
 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i komunikacyjne,
 • Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.
Co możesz zyskać pracując w CEMEX?
 • Współpracę na podstawie umowy o pracę (docelowo umowa na czas nieokreślony);
 • Szybki i klarowny proces rekrutacji;
 • Pracę w miejscu dbającym o bezpieczeństwo i zdrowie każdego pracownika - BHP to nasz priorytet!
 • Wynagrodzenie płacone na czas, na które składa się wynagrodzenie zasadnicze a także premia półroczna, uzależniona od osiąganych wyników;
 • Rozbudowany pakiet benefitów m.in. prywatna opieka medyczna dla Ciebie i Twojej rodziny, karty sportowe, dostęp do platformy My Benefit, dzień wolny z okazji Barbórki, dodatkowy dzień wolny dla rodzica, dofinansowanie do pracowniczych klubów sportowych etc.;
 • Odpowiednie narzędzia do realizacji zadań: auto służbowe, laptop, telefon.