Obchodowy odżużlania i odpopielania ITPOE

PGE Energia Ciepła S.A. jest częścią Grupy Kapitałowej PGE – lidera na rynku energii elektrycznej i ciepła.
Grupa PGE znajduje się w pierwszej piątce największych pracodawców w Polsce, dając stabilne zatrudnienie ponad 40 tysiącom osób w ponad dwustu lokalizacjach.

PGE Energia Ciepła S.A. – Oddział w Rzeszowie

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Obchodowy odżużlania i odpopielania ITPOE
Miejsce pracy: Rzeszów

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Prowadzenie eksploatacji urządzeń odżużlania i odpopielania ITPOE służących do magazynowania, transportu i obróbki mechanicznej odpadów po procesowych
 • Transport żużla pomiędzy poszczególnymi komorami w celu sezonowania jak również załadunek samochodów przygotowanym materiałem
 • Kontrolowanie sprawności aparatury sterowniczej i kontrolno-pomiarowej, usuwanie usterek i awarii w celu zapewnienia ciągłości pracy powierzonych urządzeń
 • Prowadzenie dokumentacji operacyjnej, ruchowej i technicznej związanej z zajmowanym stanowiskiem
 • Sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem racjonalnej gospodarki odpadami, środkami smarnymi, środkami chemicznymi oraz materiałami i surowcami niezbędnymi do zachowania ciągłości produkcji
 • Dbanie o dobro zakładu pracy, ochronę mienia i używanie go zgodnie z przeznaczeniem
 • Trudności i uciążliwości: praca w ruchu ciągłym, wymagająca szczególnej sprawności psychofizycznej

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie średnie zawodowe, zasadnicze zawodowe lub średnie ogólne (preferowane kierunki: energetyka, budowa maszyn i urządzeń energetycznych, mechanika, elektryczny)
 • Doświadczenie zawodowe i staż pracy: po odbytym stażu zawodowym
 • Uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji lub sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie Grupy II oraz uprawnienia operatora ładowarki
 • Wiedza ogólna z zakresu instalacji termicznego przetwarzania odpadów z odzyskiem energii (ITPOE)
 • Nastawienie na uczenie się
 • Umiejętności analizowania zagadnień związanych z wykonywaną pracą
 • Umiejętność budowania dobrych relacji z otoczeniem
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Pracę w przedsiębiorstwie o stabilnej pozycji na rynku energetycznym
 • Stabilne zatrudnienie, przejrzyste zasady współpracy
 • Wsparcie rozwoju zawodowego i udział w szkoleniach
 • Pakiet dodatkowej opieki medycznej
 • Dodatkowe ubezpieczenie emerytalne
 • Pakiet socjalny